Descripció

Vàlid per als productes Boc’n’Roll, Snack’n’Go i Eat’n’Out Mini.